Bevlogen Team

Share Button

Sturen Uw team heeft een grote verantwoordelijk binnen uw organisatie en is gericht op het nemen van complexe beslissingen, uitvoeren van multi-disciplinaire opdrachten en het geven van gefundeerd advies. Binnen deze verantwoordelijkheid dient uw team voortvarend en snel te handelen, met daadkracht, innovatie en creativiteit. In deze dynamiek is het uw streven om de kwaliteiten, passie en drijfveren van het team optimaal in te zetten en te benutten. Vanuit uw bevlogenheid wilt u het team meekrijgen achter uw plannen, waarbij u streeft naar verantwoordelijkheid en vrijheid binnen de door u neergelegde koers en focus.

U bent zich bewust van het verschil tussen denken, zeggen en doen binnen het team. In de dagelijkse leiding ervaart u de noodzaak tot verschillende interventies ten aanzien van overtuigingen, beelden en emoties die in het team leven. U weet dat het team zelfsturend en lerend kan zijn, wanneer men met respect elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheid, belemmeringen en uitdagingen. Dit zelfsturende vermogen wilt u verder ontplooien en daarmee het onderscheid maken binnen uw organisatie.

De vraag is dan: ”Hoe behalen we onze doelen met energie, toewijding en focus, op een wijze die bevlogen is en anderen inspireert”. Herkent u zich in dit teamprofiel? Dan geeft het programma “Bevlogen Team” een boeiende kans.