Bijeenkomsten

Share Button

Dag 1 – Opening, Illusies van de ego – Deze bijeenkomst begint met een kennismaking met elkaar en elkaars verwachtingen. We krijgen inzicht in de illusies van de ego. Ze kunnen ons leven beheersen als we niet weten waar ze vandaan komen. We ervaren in welke vorm ze er zijn en wat de reden ervan is. We worden bewust hoe we ze herkennen en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. U krijgt inzicht in het doolhof van de soms overweldigende en vaak onbegrepen gevoelens en gedachten. Het brengt u dichter bij het herkennen van uw reacties, gevoelens en uitingen.

Dag 2 – Potentieel aan talenten en waarden – Aan de hand van ervaringen en belevingen in het verleden, maken we onze talenten en waarden zichtbaar. We krijgen inzicht hoe deze werken en hoe sterk deze zijn ontwikkeld. Ze vormen de basis van hoe we door het leven gaan, waarbij we bewust worden hoe de omgeving erop reageert. We analyseren de reacties van u zelf en uw omgeving, die irritaties en onmacht verklaren. U krijgt inzicht hoe talenten samenwerken met uw verstand en gevoel en welke drang tot manifestatie dit geeft.

Dag 3 – Verstand, gevoel en emoties – We zijn getrainde meesters in ons verstand en deze wil bijna altijd gelijk hebben. Ze is niet altijd onze meest betrouwbare metgezel en dit gaan we inzien. Ons gevoel is ook niet eenvoudig te herkennen. We hebben te maken met emoties en met valse gevoelens, die ons herinneren aan vroegere ervaringen. Dit zijn raadgevers die veelal onbegrepen zijn. We worden bewust van de samenhang tussen verstand en gevoel en ervaren hoe we hier onbewust al gebruik van maken. Door bewustwording zullen we kunnen schakelen tussen ons verstand en gevoel en daarmee ons krachtig manifesteren in iedere omgeving.

Dag 4 – Energie van personen en groepen – In ieder mens is een energie aanwezig, waarmee we invloed hebben op onze omgeving. We herkennen het als uitstraling of aanwezigheid. De aanwezigheid van een persoon in een groep verandert de samenwerking. Het verstand kan dit beredeneren, maar we kunnen het ook ervaren. Door dit ervaren, herkennen we veranderingen in aanwezigheid van personen of groepen beter. U krijgt inzicht in de logica en niet-logica van deze energie. Wat is het effect van onze aanwezigheid en welke interventies zijn er mogelijk.

Dag 5 – Bevlogen dromen – In deze bijeenkomst blikken we terug op de voorgaande dagen en wordt voortgeborduurd op eventueel nog te behandelen zaken uit vorige sessies. De verkregen inzichten, bewustwording en kennis worden vertaald naar uw bevlogenheid. Welke dromen en passie is er vrij gekomen en hoe gaan we dit toepassen in onze dagelijkse omgeving. Durven we voor deze passie te gaan en welke belemmeringen en valkuilen komen we tegen. Wat is de realiteit van alle dag en wat gaan we doen om onze toekomst in te kleuren. We worden bewust van onze kracht in denken, communiceren en handelen naar de toekomst.

Evaluatie dag – Een hernieuwde samenkomst – Een proces van persoonlijke ontwikkeling, is een dynamisch proces. Gedurende de training draait het vooral om bewustwording. Door elkaar na een half jaar te ontmoeten, ankeren we de opgedane kennis en ontdekken met elkaar hoe we dit toepassen in een groepsproces. We gaan zeilen met ons trainingschip, waarbij we uitdagingen neerleggen voor het gehele team. Een kans om uw eigen proces na een half jaar weer te delen.