Doel en voordelen

Share Button

Doel – Bevlogen Team biedt een verhelderend zicht op de werking van de overtuigingen, talenten, belemmeringen, schaduwzijde, emoties en de bevlogenheid in het team. Door deze bewustwording ervaart het team welke potentie we tot elkaars beschikking hebben, hoe we deze sneller kunnen inzetten en hoe we de belemmeringen kunnen opruimen. Het team krijgt de middelen om elkaar respectvol aan te spreken op het gezamenlijke doel en ieders individuele bijdrage. Door de bewustwording, kennis en inzicht neemt de bevlogenheid toe en ontstaat een inspirerende teamomgeving die haar doelen behaald.

Key benefits

  • Het ontwikkelen van het vermogen binnen het team om met ego om te gaan
  • Een diepere bewustwording van de talenten en belemmeringen van het team
  • Het optimaal gebruik maken van aanvullende kwaliteiten binnen het team
  • Het verbinden van de teamleden aan de teamdoelen in de toekomst
  • Het ontstaan van een bevlogen daadkrachtig, creatief en innovatief team

Uitgangspunten – Het concept Bevlogen Team kenmerkt zich doordat het verder gaat dan leren. Het maakt gebruik van de kracht van bewustwording. In deze omgeving vallen er nieuwe kwartjes van inzicht, waardoor de deelnemers anders over zichzelf, de ander en het team gaan denken, communiceren en handelen. Dit geeft een versnelling in samenwerking binnen het team. Het geeft inspiratie en drive om de stip op de horizon te behalen.

Werkwijze – De trainingsmethode is interactief, waarbij zowel de trainer en deelnemers als een spiegel fungeren. Wij stellen het individu en zijn potentie in het team centraal. Er wordt gewerkt met bewezen inzichten voor alledaagse situaties die bij samenwerken, leidinggeven en adviseren worden ervaren