Bijeenkomsten

Share Button

Dag 1 – De identiteit, overtuigingen en waarden – In deze bijeenkomst beginnen we met een inzicht in de effecten binnen het team ten aanzien van ego. Ze kunnen de samenwerking in ons team belemmeren als we niet weten hoe het ontstaat en groeit. We worden bewust hoe we het herkennen in het team en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. We ervaren dat teamleden diverse overtuigingen en waarden nastreven, die tegenstrijdig lijken. Deze kunnen onbewust botsen met elkaar, waardoor irritaties en emoties ontstaan, hetgeen veel verspilde energie geeft. Door deze overtuigingen bloot te leggen, krijgen we inzicht en respect voor elkaar. We zien wat ieders drijft en waar we in onze patronen vast zitten. We kunnen elkaar er op aanspreken, met begrip en waardering naar elkaar. Hierdoor ontstaat een nieuw respectvol samenwerkingsverband en een effectief & efficiënt werkend team.

Dag 2 – Het potentieel van het team – Aan de hand van ervaringen en belevingen in het verleden, maken we de talenten, kwaliteiten en competenties zichtbaar van alle deelnemers. We krijgen inzicht hoe deze werken en hoe sterk deze zijn ontwikkeld. Ze vormen de basis van hoe we optimaal kunnen samen werken in het team, waarbij één plus één drie wordt. We krijgen ook inzicht in onze vervormingen, die irritaties, allergieën en afwijzingen naar elkaar oproepen. Door zowel de positieve als de schaduwkant te belichten, herkennen we elkaars toegevoegde waarde en remmende werking in het team. We ervaren hoe het team in deze dynamiek kan ronddraaien, waarbij we de stappen voorwaarts gaan ontdekken. Hieruit ontstaat automatisch de behoefte om plannen te maken en om elkaars kwaliteiten optimaal in te zetten. We gaan als team onze volledige potentie te gebruiken voor onze gezamenlijke doelen.

Dag 3 – Bevlogen dromen en toekomst – In deze bijeenkomst blikken we terug op de voorgaande dagen en wordt voortgeborduurd op eventueel nog te behandelen zaken uit vorige sessies. De verkregen inzichten, bewustwording en kennis worden vertaald naar de nieuwe uitdaging van het team. Wat is de visie van de leider en welke stip op de horizon gaan we behalen. Wat mogen we van ons zelf en van de ander verwachten waartoe we ons verplichten. Hoe combineren we ieders persoonlijke doelstellingen naar gezamenlijke waarden en normen die het team nodig heeft.

Welke kwaliteiten gaan we van elkaar gebruiken en hoe inspireren we elkaar tot bevlogenheid. Wat is de realiteit van alle dag in het team, die ons weer kan terug plaatsen. Welke afspraken gaan we maken om de voortgang te meten en te borgen. Hoe zien we ons zelf als een high performing team in de toekomst.

De teambijeenkomsten vinden plaats met een tussenpose van drie tot vier weken, zodat de ervaringen en belevingen in de dagelijkse praktijk geïntegreerd kunnen worden.